• Geschillencommissie
  • Klachtvrij 2017
  • Klachtvrij 2018
  • Gastouderbureau Bibaloe - Certificaat
  • Klachtenvrij-banner-2020-400x400
  • geschillencommissie 2021
  • geschillencommissie 2022
  • bibaloe-gastouderbureau-lingsesdijk-68-2023

In 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn er geen geschillen ingediend bij de geschillencommissie tegen ons bureau. De certificaten zijn op aanvraag te verkrijgen

 

Klachtenregeling

Ons advies is om eerst uw klacht te bespreken met de betreffende persoon. Mocht u er met deze persoon niet uitkomen, dan kunt u uw klacht bij het gastouderbureau neerleggen.

Vanaf januari 2016 zijn wij geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U kunt uw klacht melden bij deze geschillencommissie met als voorportaal een Loket waar wordt geprobeerd de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation. Dit loket is te vinden op: www.klachtenloket-kinderopvang.nl 

Klacht indienen

Elke ouder / verzorger waarvan een kind gebruik maakt van gastouderopvang via gastouderbureau Bibaloe, heeft het recht een klacht in te dienen bij het gastouderbureau of rechtstreeks bij het Klachtenloket Kinderopvang.

► Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam, adres en handtekening van de klager.

► Een duidelijke beschrijving en reden van de klacht.

► De klacht mag niet langer dan 2 maanden geleden zijn.

Indien u uw klacht aan Gastouderbureau Bibaloe kenbaar maakt, ontvangt u van ons binnen 1 week een bevestiging van uw klacht (uitgezonderd in de vakanties). Binnen 4 weken na ontvangst van uw brief brengt gastouderbureau Bibaloe een advies uit.

Bent u niet tevreden met de interne klachtenafhandeling van Gastouderbureau Bibaloe, dan kunt u zich ook wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, zoals hierboven beschreven staat.

Onze klachtenregeling kunt u hier downloaden.


De oude klachtenregeling en de sKK reglementen zijn per 1 januari 2016 komen te vervallen. De volledige procedure kunt u vinden op de website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl en op de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.

Het reglement van de Geschillencommissie is in juli 2017 aangepast en is hier te downloaden. De volledige wetstekst van de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen is te downloaden bij Links en Downloads.


U kunt het artikel van de Rijksoverheid: "Gewijzigde wettelijke regels per 1 januari 2016" downloaden via onderstaande link. Hier staat de procedure in vermeld.
 

   Gastouderbureau Bibaloe   

     Bemiddeling in Kinderopvang