Kosten en toeslagen

De kosten van kinderopvang zijn altijd een veelbesproken onderwerp. Zowel in de media als in persoonlijke gesprekken. Vaak wordt er gezegd dat de kosten van kinderopvang zo hoog zijn. Maar is dit ook zo? 

Laten we beginnen om te zeggen: kinderopvang is in Nederland voor iedereen betaalbaar. Wel is het zo dat ouders met hoge inkomens minder recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hun eigen aandeel in de kosten van kinderopvang is dan ook het grootst. Hiermee willen we gelijk aangeven dat de eigen bijdrage voor ouders deels bepaald wordt door het inkomen van de ouder(s). Andere factoren welke een rol spelen zijn: het aantal benodigde opvanguren, aantal kinderen uit een gezin, uurtarief gastouder en de bureaukosten.

Geen enkele situatie is dus gelijk! Benieuwd wat uw eigen bijdrage per maand is? Wij maken graag voor u een vrijblijvende proefberekening.

Ga naar onderstaande link om uw toeslag en eigen bijdrage te berekenen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen 

U kunt deze link kopiëren en plakken in uw browser. U komt dan uit op de site van de Dienst Toeslagen van de Rijksoverheid. 

   Gastouderbureau Bibaloe   

     Bemiddeling in Kinderopvang