Nieuws


Coronavirus

Beste gastouders, ouders en verzorgers,

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang deze zomer op rekening ouders
Nieuwsbericht | 17-04-2020 | 14:16

Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maken staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet trekt hier 175 miljoen euro voor uit. De Rijksoverheid wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen en de sector helpen en daarom is gekozen om de eigen bijdrage te vergoeden op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april.

De Belastingdienst/Toeslagen geeft de hoogte van het bedrag en betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Het gaat om circa 570.000 huishoudens. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort.

Eenvoudige regeling
Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te kunnen betalen aan ouders, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zo hoeven ouders geen formulieren in te vullen of aparte aanvragen te doen. Om aan te sluiten op de meest actuele gegevens tijdens de sluitingsperiode is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de eigen bijdrage vergoed op basis van de gegevens over het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen die op dat moment bekend waren bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dit totaalbedrag per huishouden door aan de SVB en die keert vervolgens het bedrag in de maand juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.


De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang heeft betrekking op de Corona maatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Bij verlenging van de kabinetsmaatregelen rondom corona en het sluiten van de reguliere kinderopvang zal de eenmalige uitkering betrekking hebben op een langere periode. Dan kan het iets langer duren voordat de vergoeding wordt uitbetaald.

Deze periode is vooralsnog verlengd tot 11 mei 2020.

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. 

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd tot het maximum uurtarief. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden. 

Cruciale beroepen

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag 16 maart stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven. 


Voor meer informatie ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders?fbclid=IwAR2iWn-SksXkJhF9DCNSl6fKSsTFWXsX93xXN4Ixx1SKdRJ7yBiXJ2r0DaY

Wij bestaan 5 jaar

Wij bestaan nu 5 jaar en dat hebben we gevierd. We hebben een feestcommissie die deze mooie mijlpaal heeft georganiseerd op zaterdag 18 januari. Er was van alles te doen voor de kinderen en voor de vraag- en gastouders was het leuk om elkaar te ontmoeten. Er waren genoeg hapjes en drankjes voor iedereen. We hebben een geweldige middag gehad. We hebben er echt van genoten! Bedankt feestcommissie!!

 • IMG-20200119-WA0001
 • IMG-20200119-WA0004
 • IMG-20200119-WA0005
 • IMG-20200119-WA0009
 • IMG-20200119-WA0007
 • IMG-20200119-WA0011
 • IMG-20200119-WA0012
 • IMG-20200119-WA0006
 • IMG-20200119-WA0013
 • IMG-20200119-WA0014
 • IMG-20200119-WA0015
 • IMG-20200119-WA0016
 • IMG-20200119-WA0017
 • IMG-20200120-WA0007
 • IMG-20200120-WA0008

 


Uitbreiding van ons team.

Vanaf 1 oktober komt Stratoela Prosmas ons versterken als bemiddelingsmedewerker. Zij zal vooral ondersteuning bieden in de regio Dordrecht waar wij steeds meer voeten aan de grond krijgen. Wij weten zeker dat zij een grote aanwinst is voor ons bedrijf en we wensen haar heel veel succes! Haar profiel kunt u vinden onder het tabblad "Over ons/Even voorstellen".


Wijziging status van Ab.

Met ingang van 7 juni 2019 zijn Jolien en Ab getrouwd. 


Om het huwelijk ook binnen het gastouderbureau te bevestigen is Ab met ingang van die datum Volledig gevolmachtigde om te handelen namens het gastouderbureau. Dat hebben we vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwe wetgeving rond de meldcode kindermishandeling.

Dnieuwe wetgeving rondom de meldcode kindermishandeling is met ingang van 1 januari 2019 van kracht. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Afwegingskader

Om eenduidige normen te hanteren bij de afweging of een situatie ernstig is, hebben wij, conform de richtlijnen, een afwegingskader opgesteld dat is toegesneden op de eigen werksituatie: een arts heeft bijvoorbeeld op een andere wijze contact met een gezin dan een gastouder. 

Voor onze gastouders hebben wij onze meldcode aangepast en afgestemd op de nieuwe wetgeving.

 

Nieuwe privacy wetgeving

De nieuwe wetgeving rondom privacy is met ingang van 25 mei 2018 van kracht. Voor heel Europa geldt dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. In dat kader hebben wij een privacybeleid geschreven en hebben we onze algemene voorwaarden aangepast. Deze voorwaarden en ons beleid zijn voor alle gast- en vraagouders te downloaden via het urenportaal van Portabase. Op verzoek kunnen we het beleid en de algemene voorwaarden toesturen.

Op deze website hebben we een privacyverklaring gezet onder het kopje privacy.

 


Personenregister kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 is het personenregister kinderopvang een feit. Gastouders, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en een ieder die met regelmaat aanwezig is bij de gastouders tijdens de opvang van kinderen en/of toegang heeft tot persoonsgegevens van de kinderen die bij gastouders worden opgevangen, is verplicht om zich te registreren in het personenregister kinderopvang om de veiligheid van kinderen te vergroten. Om te registreren heeft u een DIGID nodig en een geldig VOG dat niet ouder is dan 2 maanden. Dat laatste geldt niet voor personen die al onder de continue screening vallen. Zij mogen gebruik maken van het VOG waarmee ze al zijn geregistreerd, mits dat VOG is afgegeven na 1 maart 2013. Aan de registratie zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de volgende website  https://duo.nl/personenregisterkinderopvang

Voor verdere informatie kunt ook onderstaande documenten downloaden en op uw gemak nalezen. Als u na het lezen van deze folders en de website nog vragen heeft dan kunt u ook bij ons terecht. Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden en desnoods bij de verantwoordelijke instantie (DUO) neerleggen zodat we een correct antwoord kunnen geven.


Inspectie GGD

We zijn in december 2019 weer gekeurd door de GGD! We zijn volledig goedgekeurd! Het definitieve inspectierapport is te downloaden op de pagina links en downloads.

 


Kwaliteitsverbetering gastouderbureau en gastouders

Wij zijn constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de door en via ons geboden gastouderopvang. Wij tillen de jaarlijkse evaluaties met de gastouders naar een hoger plan waarbij de kwaliteit van de gastouders op alle gebieden wordt belicht en waarbij ook onze dienstverlening wordt beoordeeld. 

Uit deze functioneringsgesprekken kan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voortkomen waarmee wij de gastouders stimuleren om zich, indien nodig, verder te ontwikkelen middels cursussen. Hiermee werken wij ook verder aan onze eigen kwaliteit.


Onze laatste nieuwsbrief is uit. U kunt deze downloaden via onderstaande link. 


 

 

   Gastouderbureau Bibaloe   

     Bemiddeling in Kinderopvang