Oudercommissie

Onze oudercommissie is actief en bestaat op dit moment uit 4 leden. Onze notulen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De commissie komt een paar keer per jaar bij elkaar en de notulen zijn altijd opvraagbaar voor onze gastouders en vraagouders.

De oudercommissie heeft een adviserende rol naar het gastouderbureau namens de vraagouders. Dat betreft inbrengt op het gebied van contractwijzigingen, wijziging van de Algemene Voorwaarden, algemeen beleid en tariefswijzigingen van bijvoorbeeld de bureaukosten. Het gastouderbureau volgt over het algemeen de adviezen van de commissie op maar kan er van afwijken.

 

   Gastouderbureau Bibaloe   

     Bemiddeling in Kinderopvang