Gastouders aan huis

Werkt de gastouder bij de kinderen thuis, dan is de “regeling dienstverlening aan huis” van toepassing. Dit brengt voor de gastouder een aantal rechten met zich mee:
- een uurvergoeding volgens het wettelijk minimumloon incl. 8% vakantietoeslag;
- doorbetaling van jaarlijks 4 vakantieweken;
- 6 weken doorbetaling van de overeengekomen dagen bij ziekte.

Verder geldt:
 - de opvang vindt maximaal drie dagen per week door dezelfde gastouder plaats      
- voor de belastingdienst telt een dag als werkdag ook al heeft u maar 1 uur opgepast.                                                                                                           

- onder deze voorwaarden hoeft de ouder geen sociale lasten af te dragen aan de belastingdienst.

Er zijn meer varianten mogelijk. Ook voor 4 of meer dagen per week. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en de voorwaarden.

Gastouders zijn freelancers, zij betalen belasting over hun inkomsten. Aan de hand van het door Gastouderbureau Bibaloe verzorgde jaaroverzicht doet de gastouder zelf aangifte van haar inkomsten. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de gastouder. Als u precies wilt weten hoe het zit, ga dan naar www.janpellegrom.nl voor de speciale info voor gastouders over belastingzaken.

Voor opvang aan huis geldt een uurtarief volgens het wettelijk minimumloon:
per 01-07-2023: € 13,81 bruto per uur incl. 8% vakantietoeslag, ongeacht het aantal kinderen en bij een werkweek van maximaal 36 uur.

Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Voor uren die vallen onder “extra tarief opvangkosten” adviseren wij een toeslag van 25% op het uurtarief.

De bureaukosten bedragen een vast tarief per maand en per adres. Dit tarief is ongeacht het aantal kinderen en ongeacht het aantal uren. 

Indien er op het opvangadres ook andere kinderen opgevangen kunnen worden dan is de Regeling Dienstverlening Aan Huis niet van toepassing en kan er meer dan 3 dagen opvang geboden worden. Er is in dat geval geen sprake van een dienstverband. De gastouder kan per kind een eigen tarief bepalen en is niet gehouden het wettelijk minimum loon te berekenen. In dit geval worden vakanties en ziektes ook niet doorbetaald. De vraagouders en overige volwassen huisgenoten moeten in dit geval een VOG aanvragen.

Vraag ons naar de mogelijkheden. 

NB:

Het uurtarief van de gastouder betreft een adviestarief. Gastouders zijn vrij een afwijkend uurtarief vast te stellen.
Een aantal gemeenten brengt (leges)kosten in rekening voor de inspectie en registratie van de opvanglocatie (de woning van de gastouder of bij opvang aan huis de woning van de ouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeel- zalen. De hoogte van dit bedrag verschilt per gemeente en is te vinden op de
website van de gemeente waarin u woont. De medewerkers van Gastouderbureau Bibaloe kunnen u meer vertellen.

 

   Gastouderbureau Bibaloe   

     Bemiddeling in Kinderopvang